Selecția grupului țintă

Grupul țintă al proiectului va fi format din 80 de studenţi ai Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial (câte 40 de studenți/an de derulare a proiectului) înmatriculaţi în anul I, de la cele 4 programe de studii universitare de licență, la care am avut candidați la admitere în ultimii ani (Admiterea 2016, 2017, 2018):

  • Ingineria Sistemelor Electroenergetice;
  • Energetică Industrială;
  • Inginerie Economică Industrială;
  • Tehnologia Tricotajelor și Confecțiilor;

Pentru fiecare an de implementare vor fi selectați 40 de studenți, câte 10 studenți de la fiecare specializare.

Criteriile de selecţie sunt ȋn conformitate cu obiectivele ROSE dupǎ cum urmeazǎ:

  • sunt studenti in anul I la Facultatea IEMI;
  • au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat;
  • aparțin grupurilor socio-economice defavorizate (provin din familii cu venituri mici; provin din mediul rural; sunt orfani de unul sau de ambii părinți; provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare; sau sunt de etnie romă).

În grupul țintă al proiectului vor fi incluși, atât studenții finanțați integral de la bugetul de stat, cât și cei ce sunt înscriși pe locurile cu taxă, indiferent de cetățenie.

Grupul ţintă va fi implicat în activităţile de implementare ale proiectului, precum organizarea de cursuri remediale și ateliere de lucru, consiliere profesională și orientare în carieră în scopul reducerii abandonului universitar, workshop-uri, vizite de studiu.

Descarcă anunțul pentru selecție 2019 - 2020

Descarcă anunțul pentru selecție 2020 - 2021