Descrierea proiectului

Prezentul proiect, prin activitățile pe care le cuprinde va conduce la reducerea efectelor negative generate de abandonarea studiilor universitare de licență, în special în rândul studenților din categorii dezavantajate.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de promovabilitate și a ratei de retenție la finalul primului an de studii universitare, a studenților de la Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial (IEMI), din cadrul Universității din Oradea.

Abandonul școlar în cazul studenților aflați în situații de risc, după primul an de studii, este unul ridicat.

Prin programe de coaching şi dezvoltare personală, îndrumare şi sprijin (tutorat), consiliere profesională şi orientare în carieră, vizite de studii, workshop-uri, studenţii vor fi susținuți să își finalizeze studiile universitare de licenţă. Totodată, se urmărește ca prin participarea studenților din grupul țintă la activitățile prevăzute în cadrul proiectului, să rezulte o creștere a motivației pentru învățare, a performațelor școlare, un acces mai facil al acestora la servicii educaționale de calitate, având ca și obiectiv final o creștere a ratei de promovare a acestora la încheierea proiectului, de la valoarea actuală de 82,9% la o valoare de 85%.

Vor fi implicaţi 80 de studenţi ai Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial, înmatriculați în primul an de studii de licență, cu risc ridicat de abandon, câte 40 de studenţi pe an (în anii universitari 2019 - 2020 și 2020 - 2021).

Pentru atingerea obiectivului general, se vor derula programe remediale, care vor avea ca scop principal îmbunătățirea tehnicilor de învățare ale studenților din grupul țintă, în vederea promovării examenelor la disciplinele la care s-a constatat o rata de promovabilitate scăzută.

Se va urmări creșterea motivației lor pentru continuarea și finalizarea studiilor (reducând astfel rata de abandon) prin desfășurarea de campanii de conștientizare, sesiuni de coaching și dezvoltare personală și acțiuni de îndrumare și sprijin – tutorat. Deasemenea, se va urmări dezvoltarea abilităților practice ale studenților din grupul țintă și familiarizarea acestora cu noțiunile tehnice specifice domeniului ingineriei energetice și industriale, prin desfășurarea de ateliere de lucru specifice programelor de studii gestionate de Facultatea IEMI, vizite de studiu la societăți de profil și acțiuni de consiliere profesională și orientare în carieră.