Date contact

Universitatea din Oradea

  • Adresa: Str. Universităţii nr. 1, Oradea, 410087, Bihor
  • Telefon: +40259432830 +40259408113
  • Fax: +40259432789
  • E-mail: rectorat@uoradea.ro
  • Web: www.uoradea.ro

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

  • Adresa: Str. Universităţii nr. 1, Oradea, 410087, Bihor
  • Telefon: +40259408106
  • Web: iemi.uoradea.ro

Director de proiect - conf. univ. dr. ing. Indrie Liliana

  • E-mail: liliindrie@yahoo.com